Związki zrzeszone w BSRB

BSRB jest największą federacją związków zawodowych zrzeszających pracowników publicznych w Islandii. Wszystkie związki zawodowe negocjujące dla pracowników państwowych i samorządowych mogą przyłączyć się do BSRB. Federacja BSRB została stworzona w dniu 14 lutego 1942 roku. Obecnie do BSRB należy 19 związków zawodowych zrzeszających 23 000 członków, wśród których dwie trzecie stanowią kobiety.

slbr.jpg

SLRB – Samband lífeyrisþega ríkis og bæja

Did you find the content of this page helpful?