Zakończenie zatrudnienia

Prawa i obowiązki pracowników w przypadku rozwiązywania stosunku pracy różnią się w zależności od tego, w jakim sektorze pracuje dana osoba. Inne zasady mają zastosowanie do pracowników sektora publicznego, a inne do sektora prywatnego. Jednak niektóre zasady dotyczą całego rynku pracy. Z tego względu poniższy rozdział dotyczący rozwiązywania stosunku pracy został podzielony na prawa pracowników sektora publicznego oraz na prawa pracowników sektora prywatnego.

Did you find the content of this page helpful?