Więcej o BSRB

BSRB jest największą federacją związków zawodowych zrzeszających pracowników publicznych w Islandii. Wszystkie związki zawodowe negocjujące dla pracowników państwowych i samorządowych mogą przyłączyć się do BSRB. Federacja BSRB została stworzona w dniu 14 lutego 1942 roku. Obecnie do BSRB należy 19 związków zawodowych zrzeszających 23 000 członków, wśród których dwie trzecie stanowią kobiety.

Rolą BSRB jest promowanie praw pracowniczych i ochrona interesów pracowników sektora prywatnego oraz pracowników sektora publicznego zatrudnionych przez państwo i samorządy. Ponadto BSRB aktywnie działa w celu ulepszenia systemu świadczeń socjalnych i systemu dobrobytu. Federacja BSRB posiada mandat negocjacyjny związany ze wspólnymi interesami swoich członków w negocjacjach zbiorowych. BSRB sprawuje też pieczę nad innymi sprawami przekazanymi jej przez związki członkowskie.

Federacja BSRB wspiera i promuje interesy swoich związków członkowskich w prowadzonych przez nie negocjacjach zbiorowych. Występuje ona też w obronie solidarności zrzeszonych w niej związków zawodowych oraz równego statusu ich członków. BSRB wzmacnia działalność na rzecz równouprawnienia na rynku pracy, a także działalność edukacyjną, informacyjną i kulturalną. Działania BSRB na rzecz solidarności i współpracy w ruchu pracowniczym obejmują nie tylko całą Islandię, ale też arenę międzynarodową.

The Union Centre – Centrum związków zawodowych i siedziba BSRB

Siedziba BSRB znajduje się przy ulicy Grettisgata 89 w Reykjaviku, w Centrum Związków Zawodowych. Centrum jest wspólną własnością federacji BSRB i kilku zrzeszonych z nią związków zawodowych. Poza przestrzenią biurową, w centrum znajdują się też miejsca do organizacji spotkań i stołówka oraz audytorium, w którym organizowane są kursy i wydarzenia.

W Centrum Związków Zawodowych swoje biura mają następujące związki zawodowe: Federacja Policji Islandzkiej (Landssamband lögreglumanna), Związek Zawodowy Islandzkich Kontrolerów Ruchu Powietrznego (Félag flugmálastarfsmanna ríkisins), Związek Islandzkich Pracowników Pocztowych (Póstmannafélag Íslands), oraz Sameyki, Ogólnokrajowy Związek Pracowników Sektora Publicznego. W centrum siedzibę ma także Fundusz Wsparcia BSRB (Styrktarsjóður BSRB).

Godziny otwarcia:

09:00 – 16:00 - Poniedziałek – Czwartek

09:00 – 12:00 - Piątek

Did you find the content of this page helpful?