Życie zawodowe

Podczas swojego zatrudnienia pracownicy mogą napotkać różnorodne problemy, które powinny zostać rozwiązane w porozumieniu z pracodawcą lub związkiem zawodowym. Poniższa sekcja zawiera użyteczne informacje dotyczące praw i obowiązków pracowników związanych z zatrudnieniem.

Większość ustaw i regulacji na rynku pracy, tak jak wynagrodzenia, dodatek urlopowy oraz prawo do urlopu, prawo do urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego, godzinowy wymiar pracy i czas na odpoczynek, bezpieczeństwo i higiena pracy, prawa pracowników zmianowych i prawa reprezentantów związków zawodowych (trúnaðarmenn), ma odniesienie do całego rynku pracy.

Podstawowe zasady dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy na prywatnym i publicznym rynku pracy zapisane są w ustawodawstwie. Dodatkowo rynek pracy regulowany jest umowami zbiorowymi.

Did you find the content of this page helpful?