Prawa pracowników zmianowych

Pracownicy zmianowi pracują zgodnie z inną organizacją pracy niż pracownicy dzienni. Dlatego w umowach zbiorowych istnieje wiele postanowień, które odnoszą się wyłącznie do pracowników zmianowych.

Prawa pracowników zmianowych

 • Obciążenie pracą w dni świąteczne i dni wolne od pracy

  Roczne obciążenie pracą pracowników zmianowych, którzy pracują na regularnych zmianach, powinno być z reguły takie samo jak w przypadku pracowników dziennych.

  Jeżeli wynika to z harmonogramu zmian, od pracowników zmianowych można wymagać nakładu pracy w dni ustawowo wolne od pracy. W takim przypadku otrzymują oni specjalny suplement świąteczny. Niezależnie od tego, czy pracownik zmianowy jest w tych dniach w pracy, czy nie, jego obciążenie pracą zostanie zmniejszone o 7,2 godziny (lub proporcjonalnie do etatu dla osób, które nie są zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy) z powodu dni ustawowo wolnych od pracy, które przypadają w dni powszednie oraz o 3,6 godziny z powodu Wigilii Bożego Narodzenia i Sylwestra.

  Normalnie otrzymane w ten sposób wolne godziny powinny zostać wykorzystane w ramach bieżącego harmonogramu zmian, ale pracownik ma prawo poprosić o zapisanie tych godzin do późniejszego wykorzystania. Jeśli pracownik ma intencję wykorzystania zgromadzonych wolnych godzin w późniejszym terminie, powinien on poinformować o tym kierownictwo przed wprowadzeniem i zaplanowaniem kolejnego harmonogramu zmian. W takim przypadku przełożony powinien podjąć wszystkie możliwe kroki, aby uszanować życzenia pracownika.

 • Suplementy zmianowe

  Za pracę poza limitem dziennym wypłacane są suplementy zmianowe:

  • 33,33% - 17:00-24:00 - poniedziałek - czwartek.
  • 55,00% 17:00-24:00 - piątek
  • 65,00% 00:00-08:00 - wtorek - piątek
  • 55,00% 08:00-24:00 - soboty, niedziele i święta
  • 90,00% 00:00-24:00 – dni ustawowo wolne od pracy, ale w godzinach 16.00-24.00 w Wigilię i Sylwestra oraz 00.00-08.00 w Boże Narodzenie i Nowy Rok suplement wynosi 120%.

  Płaca za niepełną godzinę pracy naliczana jest proporcjonalnie.

 • Wartość obowiązkowego czasu pracy

  Wartość obowiązkowego czasu pracy jest określona w art. 2.6.8 w umowach zbiorowych.

  Jeśli chodzi o obowiązek pracy, praca poza godzinami dziennymi ma różną wartość. Godziny pracy, za które płatny jest 33,33% i 55% suplement zmianowy mają wartość 1,05 w stosunku do obowiązku pracy, co oznacza, że każde 60 minut równa się 63 minutom. Godziny pracy, za które płatny jest 65% i 75% suplement zmianowy mają wartość 1,2, czyli każde 60 min równa się 72 min.

  Obowiązek pracy w pełnym wymiarze godzinowym nie może być jednak niższy niż 32 godziny tygodniowo.

 • Zmianowy dodatek motywacyjny (vaktahvati)

  Zmianowy dodatek motywacyjny wypłacany jest jako część miesięcznego wynagrodzenia. Oblicza się go na podstawie rodzaju przepracowanych zmian i liczby zmian w ciągu miesiąca. Zmiany są podzielone na cztery kategorie: praca w godzinach pracy dziennej, praca w godzinach wieczornych, praca w godzinach nocnych i praca w weekendy. Aby kwalifikować się do otrzymania dodatku zmianowego, pracownik powinien pracować na co najmniej dwóch kategoriach zmian i przepracować co najmniej 15 godzin w każdej kategorii. Minimalna liczba godzin poza godzinami pracy w ciągu dnia, aby uzyskać zachętę zmianową, wynosi 42 godziny. Ponadto pracownik powinien stawić się do pracy co najmniej 14 razy. Zmianowy dodatek motywacyjny może podwyższyć miesięczne wynagrodzenie pracownika o sumę od 2,5% do 12,5%.

 • Czas na przerwy kawowe i posiłki

  Zgodnie z umowami zbiorowymi dla pracowników państwowych i samorządowych, pracownicy w systemie pracy zmianowej nie mają określonego czasu na przerwy kawowe i przerwy na posiłek. Reguluje to art. 2.6.9 umów zbiorowych. Reguły te są podobne do tych zawartych w umowie zbiorowej pomiędzy związkiem zawodowym Samflot i Stowarzyszeniem Samorządów Islandzkich (SÍS):

  2.6.9. Pracownicy zmianowi nie mają specjalnych przerw na kawę lub posiłek. Niezależnie od tego, jeśli to możliwe, pracownicy mają prawo do przerw na jedzenie i picie podczas pełnienia zmiany.”

Did you find the content of this page helpful?