Likwidacja stanowiska pracy

Odprawa pieniężna wypłacana jest pracownikom państwowym, którzy zostali zatrudnieni lub mianowani przed 1 lipca 1996, kiedy w życie weszła ustawa nr 70/1996 o pracownikach państwowych, jeżeli ich stanowisko jest likwidowane i nie zaproponowano im podobnego stanowiska, jak stypuluje przejściowy zapis w art. 5 ustawy nr 70/1996.

W przypadku, kiedy zatrudnienie pracowników samorządowych jest likwidowane odprawa pieniężna gwarantowana jest im przez umowy zbiorowe. Wysokość odprawy zależy od długości zatrudnienia w samorządzie. Obliczanie proporcji odprawy najczęściej bazuje na dacie 1 marca 1997 roku.

Poprzez odprawę pieniężną rozumie się, że pracownik otrzymuje swoje pełne miesięczne wynagrodzenie z włączeniem wszystkich stałych elementów płacowych (np. stała płaca za nadgodziny) przez okres sześciu miesięcy, jeżeli okres jego zatrudnienia nie przekroczył 15 lat, oraz przez okres 12 miesięcy, jeżeli okres jego zatrudnienia przekroczył 15 lat.

Did you find the content of this page helpful?