Aðgerðir í umhverfismálum verði réttlátar

Losun gróðurhúsalofttegunda er mun hærri á íbúa á Íslandi en á hinum Norðurlöndunum.

Verkalýðshreyfingin verður að beita sér til þess að breytingar á vinnumarkaði, neysluvenjum og framleiðsluferlum til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda verði réttlátar og með hagsmuni launafólks í huga.

Íslenska verkalýðshreyfingin er í samstarfi við norræna kollega og þýska verkalýðssambandið að móta áherslur hreyfingarinnar vegna aðgerða sem eru nauðsynlegar til að draga úr hlýnun jarðar og loftslagsbreytingum. BSRB, Alþýðusamband Íslands og Bandalag háskólamanna vinna sameiginlega að þeim hluta sem lýtur að Íslandi.

Ljóst er að losun gróðurhúsalofttegunda á hvern íbúa á Íslandi er meiri en hjá hinum Norðurlöndunum og Þýskalandi. Losun á hvern Íslending er 14,1 tonn á ári, en meðaltalið í Evrópusambandinu er 8,5 tonn. Þessi mikla losun hér á landi er að langmestu leiti bundin við nokkrar atvinnugreinar og vegasamgöngur. Þær atvinnugreinar sem losa hvað mest eru einnig mikilvægustu útflutningsgreinar landsins.

Nauðsynlegur samdráttur á losun gróðurhúsalofttegunda hér á landi mun hafa áhrif á störf, neyslumynstur og framleiðsluferla. Þar mun verkalýðshreyfingin beita sér fyrir því að farið verði í nauðsynlegar umbreytingar með áherslu á réttlát umskipti (e. Just Transition).

Beita sér gegn auknum ójöfnuði

Verkalýðshreyfingin hefur þegar bent á mikilvægi þess að fjárfest verði í innviðum til að aðlagast þeim breytingum sem loftslagsbreytingar munu óhjákvæmilega valda, uppbygginu loftslagsvænna atvinnugreina og tæknibreytingum. Nota verður skattkerfið og beinar aðgerðir á vinnumarkaði til að koma í veg fyrir aukinn tekju- og eignaójöfnuð og til að skapa góð störf. Þar verða ríki og sveitarfélög að vera í forystu. Ekki er fýsilegt að láta markaðinn einan um að móta framtíðina enda skeyta markaðsöflin ekki um samfélagsleg áhrif.

Það verður því sífellt mikilvægara að verkalýðshreyfingin beiti sér í loftslagsmálum með það að markmiði að tryggja hagsmuni launafólks, stuðla að félagslegum stöðugleika og stuðningi almennings við nauðsynlegar aðgerðir til að tryggja lífvænlega framtíð.


Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?