46. þing BSRB 29. september 2021

46. þing BSRB

 

46. þing BSRB var haldið þann 29. september 2021 á Hótel Nordica í Reykjavík undir yfirskriftinni „Þjóðin kýs almannaþjónustu“. Vegna sóttvarnarráðstafana var þingið haldið með rafrænum hætti og þingfulltrúar því ekki í salnum heldur við tölvuskjáina í sinni heimabyggð. Af þeirri ástæðu var öllu málefnastarfi sem vinna átti á þinginu frestað og þar til á framhaldsþingi sem haldið verður þegar staðan á heimsfaraldrinum og sóttvarnarráðstafanir leyfa.

 

Kallaði eftir umbun fyrir framlínufólk

Sonja Ýr Þorbergsdóttir formaður BSRB

 

Sonja Ýr Þorbergsdóttir, formaður BSRB, lagði mikla áherslu á stöðu framlínufólks í heimsfaraldrinum í opnunarávarpi sínu á þinginu. „Nú þegar við virðumst loksins farin að sjá fyrir endann á faraldrinum þurfum við að horfa til framtíðar. Við höfum einstakt tækifæri til að móta það samfélag sem við viljum búa í eftir kófið og við eigum að grípa það tækifæri. Við vitum ekki enn hvaða ríkisstjórn mun taka við eftir kosningarnar en sjáum öll að það eru stór verkefni sem bíða,“ sagði Sonja þegar hún ávarpaði þingið.

„Eitt af því sem BSRB hefur lagt þunga áherslu á undanfarið er staða þeirra stóru hópa opinberra starfsmanna sem hafa verið í framlínunni í heimsfaraldrinum. Í rúmlega eitt og hálft ár hefur álagið á þennan hóp verið gríðarlegt. Ekki bara í vinnunni heldur líka í einkalífinu þar sem margir hafa lokað sig af til að draga sem mest úr líkum á smiti,“ sagði Sonja.

„Hér erum við að tala um starfsfólk sem starfar í nánum persónulegum samskiptum við fólk á spítölum; hjá heilsugæslunni, við sjúkraflutninga og í velferðarþjónustu við aldraða, fatlaða og sjúka. Við erum líka að tala um starfsfólk almannavarna, lögregluna og fleiri ómissandi hópa. Við getum ekki ætlast til þess að þau standi vaktina endalaust án þess að fá eitthvað á móti. Framlínufólkið á skilið miklu meira en þakklætið eitt og sér og við köllum eftir því að það fái álagsgreiðslur í samræmi við það sem þau hafa lagt á sig til að koma samfélaginu okkar út úr þessum heimsfaraldri.“

„Við þurfum líka að huga að heilsu starfsfólks almannaþjónustunnar, sér í lagi þeirra sem hafa hlaupið sífellt hraðar síðustu mánuði og ár. Við vorum ekki enn búin að jafna okkur eftir harkalegan niðurskurð í kjölfar bankahrunsins 2008 þegar faraldurinn skall á. Nú verðum við að staldra við og hugsa um starfsfólkið, til dæmis með því að skima fyrir kulnun og sjúklegri streitu og bregðast við þegar hættumerki koma í ljós. Það er svo miklu betra og ódýrara en að gera ekki neitt og standa svo allt í einu frammi fyrir því að starfsfólkið hverfur frá störfum í stórum stíl af því það getur einfaldlega ekki meir,“ sagði Sonja.

Ávarp formanns BSRB í heild sinni.

 

Styður réttlát umskipti í loftslagsmálum

Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra

 

Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra ávarpaði 46. þing BSRB og sagði að undir ötulli forystu bandalagsins lögðu samtök launafólks hér á landi í samstarfi við norræn systursamtök sín fram þýðingarmikla skýrslu síðastliðið vor um áhrif loftslagsbreytinga á hagkerfi og vinnumarkaða með áherslu á mikilvægi réttlátra umskipta í þeim umfangsmiklu breytingum sem samfélögin standa frammi fyrir.

„Fyrir liggur að nauðsynlegar aðgerðir og aðlögun vegna loftslagsbreytinga hafa í för með sér grundvallar breytingar á framleiðslu-, neyslu- og samgönguháttum sem breyta munu atvinnuháttum og geta haft víðtækar efnahagslegar- og félagslegar afleiðingar. Þetta kallar á nýja nálgun og ný viðfangsefni meðal annars í samtali aðila vinnumarkaðarins. Þar trúi ég því að sú ríka hefð sem við höfum fyrir samtali og samráði milli stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins mun gagnast okkur vel til að tryggja að umskiptin í átt að kolefnishlutleysi verði árangursrík og réttlát. Því hef ég gert að tillögu minni að þjóðhagsráð taki málefnið til sérstakrar skoðunar og umfjöllunar á vettvangi sínum,“ sagði Katrín.

Katrín sagði að í kjölfar yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar í tengslum við kjarasamninga aðildarfélaga BSRB vorið 2020 hafi hún skipað starfshóp með fulltrúum aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda um endurmat á störfum kvenna sem falið var að leggja fram tillögur að aðgerðum til að leiðrétta vanmat á hefðbundnum kvennastörfum.

„Starfshópurinn um endurmat á störfum kvenna hefur nú lokið störfum og til að fylgja eftir tillögum hans hef ég nú skipað aðgerðahóp um launajafnrétti með aðkomu aðila vinnumarkaðarins. Ég vænti mikils starfi hans á komandi mánuðum, því þó jafnlaunamál séu auðvitað fyrst og fremst brýnt mannréttindamál sem snýst um jafnrétti á öllum sviðum og fjárhagslegt sjálfstæði sem lykilinn að frelsi kvenna og grundvallar atriði í baráttunni gegn kynbundu ofbeldi, eru þau ekki síður mikilvægt efnahagslegt og félagslegt framfaramál sem eykur verðmætasköpun, velferð, velgengni og hamingju í samfélaginu,“ sagði Katrín að lokum.

Ávarp forsætisráðherra í heild sinni.

 

Lagabreytingar samþykktar

Þingið fjallaði um og samþykkti þrjár tillögur til lagabreytinga. Fyrsta tillagan laut að fjölda fulltrúa frá hverju aðildarfélagi á aðalfundi. Hér eftir mun hvert félag eiga tvo fulltrúa fyrir félagafjölda upp að 120 og þá einn fulltrúa fyrir hverja 120 félagsmenn.

Önnur tillagan var viðbót við lagagrein þar sem fjallað er um hverjir eiga rétt á að sitja fundi formannaráðs. Breytingin fólst í því að heimila stjórnarmönnum í stjórn BSRB sem ekki eiga sæti í ráðinu að sitja fundina með málfrelsi og tillögurétt en ekki atkvæðisrétti.

Þriðja og síðasta tillagan snerist um fjölda varamanna í stjórn. Þingið samþykkti að fjölga varamönnunum úr fjórum í sjö.

Allar lagabreytingatillögurnar voru samþykktar í rafrænni atkvæðagreiðslu með yfirgnæfandi meirihluta greiddra atkvæða.

 

Formaður BSRB endurkjörinn

Á þinginu fóru fram kosningar í embætti formanns og tveggja varaformanna auk kosninga um sex meðstjórnendur og sjö varamenn í stjórn BSRB.

Sonja Ýr Þorbergsdóttir, sitjandi formaður BSRB, var ein í framboði til formanns og hlaut hún stuðning 97,2 prósenta þingfulltrúa í rafrænni atkvæðagreiðslu.

Á þinginu var Þórarinn Eyfjörð, formaður Sameykis, kjörinn 1. varaformaður BSRB með 83,7 prósent greiddra atkvæða. Þá var Arna Jakobína Björnsdóttir, formaður Kjalar stéttarfélags í almannaþágu, endurkjörin í embætti 2. varaformanns með 95,9 prósent greiddra atkvæða.

Formaður og varaformenn eiga sæti í stjórn bandalagsins. Auk þeirra kaus þingið sem meðstjórnendur þau Árnýju Erlu Bjarnadóttur, Fjölni Sæmundsson, Jón Inga Cæsarsson, Karl Rúnar Þórsson, Söndru B. Franks og Þórveigu Þormóðsdóttur. Kjörnir varamenn eru Marta Ólöf Jónsdóttir, Unnar Örn Ólafsson, Unnur Sigmarsdóttir, Magnús Smári Smárason, Ástríður Sigþórsdóttir, Edda Davíðsdóttir og Guðbjörn Guðbjörnsson.

 

Þingi frestað

Þórveig Þormóðsdóttir þingforseti

 

Í ljósi þess að ekki var hægt að vinna að málefnastarfi með góðum móti á rafrænu þingi lagði fráfarandi stjórn bandalagsins svohljóðandi tillögu fyrir þingið:

Þingfulltrúar á 46. þingi BSRB 29. september 2021 samþykkja að fresta þingi BSRB til fyrri hluta árs 2022. Umræður og afgreiðsla nefndarálita fari fram á framhaldsþingi. Framhaldsþing verði boðað með þriggja vikna fyrirvara sbr. 14. gr. laga BSRB.

Tillagan var samþykkt með 98,6 prósentum greiddra atkvæða og þinginu í kjölfarið frestað.

 

Tónlistaratriði léttu lundina

Á þinginu var boðið upp á tónlistaratriði til að létta þingfulltrúum lundina og brjóta upp langan fjarfund. Lúðrasveit verkalýðsins hóf þingið. Í hléum frá þingstörfum fluttu þau Ragnheiður Gröndal og Valdimar Guðmundsson lög fyrir þinggesti. Eftir að þingi var frestað spilaði lúðrasveitin svo annað lag til að loka þinginu formlega. Hægt er að horfa á tónlistarflutninginn hér að neðan.

 

 

 

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?