Efnahags- og skattamál

BSRB leggur áherslu á að skattkerfið sé nýtt sem jöfnunartæki. Reka á skattkerfið og um leið velferðarkerfið með því hugarfari að fólk greiði inn eftir efnum en taki út eftir þörfum. Þeir sem betur eru stæðir ættu að bera meiri byrðar en hinir sem verr eru staddir. Samstaða þarf að nást um þessa hugsun í rekstri hins opinbera og hafa samstöðu og jöfnuð fólks að leiðarljósi.

Mikilvægt er að álögur á þá sem minnstar hafa tekjurnar verði ekki of miklar. Skattbyrði fólks verður að taka mið af framfærslubyrði og vera réttlát. Draga þarf verulega úr gjaldtöku í velferðarkerfinu en vaxandi greiðsluþátttaka launafólks til dæmis í rekstri heilbrigðiskerfisins er óásættanleg. Skoða skal hvort taka beri upp stig lækkandi persónuafslátt til að ná meðal annars því markmiði að skattleysismörk nálgist grunnframfærslu.

Koma verður til móts við fjölskyldufólk með endurskoðun á fyrirkomulagi barnabóta og hækka greiðslur til barnafólks.

BSRB er fylgjandi þrepaskiptingu í skattkerfinu en slíkt fyrirkomulag verður að taka mið af skerðingum bótamegin. BSRB krefst þess að dregið verði verulega úr tekjutengingu bóta og lífeyrisgreiðslna. Jaðarskattar eru íþyngjandi og leggjast mjög misjafnlega á fólk eftir efnum og aðstæðum. Reglur skattkerfisins verða að gilda um alla og stórauka þarf eftirlit með ólögmætri atvinnustarfsemi

BSRB varar við því að aðgerðir sem settar eru fram í nafni einföldunar á skattkerfinu leiði í reynd til hærri álaga á launafólk. Mikilvægt er að kjör heimilanna séu lögð til grundvallar öllum breytingum á skattkerfinu en ekki óljósar hugmyndir um einföldun skattkerfisins.

BSRB krefst þess að fjármagnstekjuskattur og arður sé meðhöndlaður eins og tekjuskattur. Þá hafnar bandalagið alfarið öllum hugmyndum um skattlagningu inngreiðslna séreignarsparnaðar.

BSRB er hlynnt auðlindaskatti og telur að greiða eigi fyrir nýtingu auðlinda, hverjar sem þær eru. Bandalagið leggur þó áherslu á að auðlindir verði í almannaeigu en ekki í eigu einkaaðila.

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?