Einkavæðing snýst ekki um val sjúklinga

Aðalfundur BSRB skoraði á stjórnvöld að styrkja stöðu heilsugæslunnar svo hún sé í stakk búin til að taka við auknum fjölda sem til hennar leitar.

Skorað er á stjórnvöld að breyta forgangsröðun sinni og endurreisa þegar í stað heilbrigðiskerfið í ályktun aðalfundar BSRB.

Í ályktuninni er jafnframt bent á að áhugi þeirra sem vilja einkavæða heilbrigðisþjónustu snýst ekki um val sjúklinga, enda ekki hægt að ætlast til þess að sjúklingar hafi aðstöðu eða þekkingu til að bera saman þjónustu ólíkra aðila áður en þeir leita sér lækninga. Þá er það ríkið sem greiðir fyrir þjónustuna og því í raun ríkið sem er kaupandi þjónustunnar og sjúklingarnir þannig orðnir að vörunni fyrir þá sem vilja einkavæða þjónustuna.

Rannsóknir Rúnars Vilhjálmssonar, prófessors við Háskóla Íslands, sýna með óyggjandi hætti að þjóðarvilji stendur til þess að heilbrigðisþjónustan sé í höndum hins opinbera. Um 86% landsmanna vill þannig að sjúkrahús séu fyrst og fremst rekin af hinu opinbera. Aðeins um 1% vill að rekstur þeirra sé fyrst og fremst í höndum einkaaðila. Hlutfall þeirra sem eru andvígir einkavæðingu hefur aukist umtalsvert frá árinu 2015, eins og lesa má úr niðurstöðum nýjustu rannsóknar Rúnars.

Stjórnvöld fari að þjóðarvilja

Aðalfundur BSRB skorar á stjórnvöld að fara að þjóðarvilja með því að halda heilbrigðisþjónustunni í opinberum rekstri. „Það er algerlega óásættanlegt að fjármunir sem ríkið ætlar til þjónustu við sjúklinga renni í vasa einkaaðila með arðgreiðslum úr einkareknum heilbrigðisfyrirtækjum. Markmiðið á að vera að heilbrigðiskerfið sé rekið að fullu fyrir skattfé þannig að sjúklingar fái nauðsynlega þjónustu án þess að greiða sérstaklega fyrir,“ segir í ályktun aðalfundarins.

Þar segir að stytta verði biðlista með skilvirkum hætti innan opinbera kerfisins. Það eigi ekki að gera með því að framkvæma flóknar aðgerðir á einkareknum stofum sem ekki séu með bráðamóttöku eða greitt aðgengi að sérfræðingum ef vandamál koma upp.

Heilsugæslan geti sinnt hlutverki sínu

Aðalfundurinn skoraði jafnframt á stjórnvöld að styrkja stöðu heilsugæslunnar án tafar til að gera henni kleift að sinna hlutverki sínu sem fyrsti viðkomustaður sjúklinga í heilbrigðiskerfinu. Þá er minnt á að heilsugæslan verði að vera í stakk búin til að taka við þeim aukna fjölda sem til hennar leitar, bæði vegna fjölgunar íbúa og þess mikla fjölda ferðamanna sem sæki landið heim.

Ályktun aðalfundar BSRB um heilbrigðismál má lesa í heild sinni hér.


Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?