Almannatryggingar

Snúa verður af braut aukinnar gjaldtöku fyrir þjónustu hins opinbera. Stefna stjórnvalda þarf að vera skýr varðandi það fyrir hvaða þætti velferðarþjónustunnar sé réttlætanlegt að innheimta sérstakt gjald fyrir.

Gera þarf grundvallarbreytingar á almannatryggingakerfinu þar sem litið er til starfsgetu einstaklinga en ekki örorku þeirra. BSRB krefst þess að dregið verði verulega úr tekjutengingu almannatrygginga og lífeyrisgreiðslna. Það er grundvallaratriði að lífeyrir tryggi elli- og örorkulífeyrisþegum mannsæmandi lífskjör. Einfalda þarf almannatryggingakerfið og hafa það skilvirkara og notendavænna.

Þeir sem hafa tök á og treysta sér til að vinna hlutastarf ættu að fá að gera það án skerðingar lífeyris. Aukinn sveigjanleiki í þá veru getur aðeins orðið til að bæta lífskjör og líðan fólks.

Mikilvægt er að fólki sé gert kleift að snúa aftur á vinnumarkaðinn eftir veikindi, slys eða önnur áföll. VIRK-starfsendurhæfingarsjóður hefur skilað umtalsverðum árangri í þeim efnum og ber að efla það góða starf enn frekar. VIRK hefur hjálpað miklum fjölda fólks að snúa aftur á vinnumarkaðinn og þannig aukið lýðheilsu, stuðlað að aukinni atvinnuþátttöku og sparað umtalsverða fjármuni.

Fjármunir sem varið er í starfsendurhæfingu skila sér margfalt til baka þegar þeir gera fólki kleift að taka þátt á vinnumarkaði á nýjan leik. Tryggja þarf að allir geti verið á vinnumarkaði þrátt fyrir skerta starfsorku og því mikilvægt að bæta aðstöðu og aðgengi vinnustaða í samræmi við sáttmála Sameinuðu þjóðanna. Hið opinbera ætti að sýna gott fordæmi og tryggja störf á sínum vegum fyrir einstaklinga sem eiga erfitt uppdráttar á vinnumarkaði.

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?