Starfsumhverfi starfsfólks í almannaþjónustu

Hlutverk starfsfólks í almannaþjónustu er að veita mikilvæga og lögbundna þjónustu þar sem hagsmunir almennings eru hafðir að leiðarljósi. Tryggja þarf samhæfingu í þjónustunni og að vinnustaðir og störfin þróist í samhengi við samfélagið.

Til að tryggja öfluga og góða almannaþjónustu er mikilvægt að starfsmenn búi alltaf við besta mögulega starfsumhverfi, þar sem þekking, gagnkvæm virðing, fagmennska og starfsánægja er höfð að leiðarljósi. Skapa skal svigrúm og tækifæri fyrir starfsmenn til að þróa hæfni sína og þekkingu með öflugri símenntun og búa þeim vinnuaðstæður sem gera þeim kleift að sinna starfi sínu á faglegan og vandaðan hátt. Í starfsþjálfun skulu starfsmenn vera á launum.

Mikilvægt er að marka skýra mannauðsstefnu þar sem saman fara hagsmunir starfsmanna og stofnunar eða fyrirtækis. Styrkja þarf samband stjórnenda og starfsmanna meðal annars með reglulegum starfsmannasamtölum og mikilvægt er að tryggja samvinnu stjórnenda og starfsmanna um skipulag og þróun vinnustaðarins. Skýr starfslýsing þarf alltaf að vera til staðar. Tryggja þarf að þeir sem hafa mannaforráð hafi þekkingu og menntun til að geta sinnt sínu hlutverki gagnvart starfsmönnum sínum.

Gera þarf reglulega heildarúttekt á starfsháttum vinnustaða og aðbúnaði launafólks. Gera þarf reglulega áhættumat og fylgja því eftir. Sérstaklega þarf að skoða vinnutilhögun og vinnuaðstöðu vaktavinnufólks, tryggja að lög um lögbundinn hvíldartíma séu virt, að mönnun sé næg og sjá til þess að álag á starfsfólk sé hóflegt.

Sveigjanleiki og samhæfing vinnu og einkalífs á ávallt að vera í fyrirrúmi til að stuðla að fjölskylduvænna samfélagi og koma í veg fyrir álag og streitu.

Upplýsa þarf starfsfólk um allar fyrirhugaðar breytingar sem varða stöðu starfsfólks í almannaþjónustu, svo sem breytingar á stofnanaumhverfi. Slíkar breytingar verður að vinna með faglegum hætti og í samráði við starfsmenn og stéttarfélög. Þannig er hægt að tryggja nauðsynlega sátt og að þekking, reynsla og hæfni starfsfólks glatist ekki. Óvissa um starfið, svo sem vegna gerviverktöku og lausráðninga veldur kulnun og streitu.

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?