Áunnin réttindi sjóðfélaga verði varin

Stjórn BSRB telur að frumvarp til laga um breytingu á lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins endurspegli ekki samkomulag sem heildarsamtök opinberra starfsmanna og fulltrúar ríkis og sveitarfélaga undirrituðu 19. september síðastliðinn.

Samkvæmt samkomulaginu eiga réttindi núverandi sjóðfélaga að vera jafn verðmæt fyrir og eftir breytingarnar. Frumvarpið tryggir ekki að svo sé.

BSRB hefur nú lagt fram umsögn um breytingar á frumvarpinu og gerðu fulltrúar bandalagsins fjárlaganefnd grein fyrir afstöðu sinni á fundi með nefndinni í morgun. Ljóst er að verði ekki gerðar þær breytingar sem bandalagið leggur fram í umsögn sinni er ljóst að BSRB mun ekki styðja frumvarpið.

Komi sú staða upp fer stjórn bandalagsins fram á að Alþingi afgreiði ekki frumvarpið í þeirri mynd sem það er núna.

Tillögur BSRB að breytingum á frumvarpinu má sjá í umsögn bandalagsins við frumvarpið. Efnislega eru þær eftirfarandi:

  • Tryggja þarf að réttindi sjóðfélaga í A-deild LSR verði jafn verðmæt eftir breytingar á skipan lífeyrismála. Skýrt þarf að vera að þar sé átt við réttindi þeirra sem eru að greiða í sjóðinn eða hafa greitt í sjóðinn, sem og þeirra sem hafa hafið töku lífeyris.
  • Tryggja þarf að hafi sjóðfélagi unnið sér inn rétt til lífeyrisauka haldist sá réttur þrátt fyrir að viðkomandi skipti um starf, haldi hann áfram aðild að A-deild LSR.
  • Útlista þarf nákvæmlega hvernig iðgjaldagreiðslum annarra launagreiðenda en ríkis og sveitarfélaga verður háttað eftir breytingar.
  • Kveða þarf skýrt á um að ef sú upphæð sem sett hefur verið í varúðarsjóð dugi ekki til, sé það hlutverk opinberra launagreiðenda að bregðast við.


Stjórn BSRB lýsir yfir vonbrigðum með að ekki sé farið eftir því samkomulagi sem undirritað hefur verið við vinnslu frumvarpsins. Stjórnin skorar á þingmenn að gera nauðsynlegar breytingar til að verja áunnin réttindi sjóðfélaga í lífeyrissjóðum opinberra starfsmanna.

Hér má lesa umsögn BSRB um frumvarpið.


Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?