NFS leitar að framkvæmdastjóra

Staða framkvæmdastjóra NFS, Norræna verkalýðssambandsins, er nú laus til umsóknar. Viðfangsefni framkvæmdastjóra NFS er að leiða skrifstofu sambandsins, starfa með stjórn sambandsins og koma fram fyrir hönd NFS út á við. Framkvæmdastjórinn er kosinn af stjórn til fjögurra ára í senn með möguleika á framlengingu.

NFS kemur fram fyrir hönd aðildarsamtakanna í norrænni samvinnu hefur hefur sem samtök sjálfstætt umboð til að hafa áhrif á Norræna ráðherraráðið og Norðurlandaráð. Innan alþjóðasamtaka launafólks hefur NFS það hlutverk að vera vettvangur samræmingar og samræðu aðildarsamtakanna til að hámarka áhrif og aðkomu Norðurlandanna.


Á skrifstofu sambandsins, sem staðsett er í Stokkhólmi, starfa fjórir starfsmenn; framkvæmdastjórinn, tveir sérfræðingar og starfsmaður með ábyrgð á fjármálum og daglegu starfi skrifstofunnar.

Frekari upplýsingar um NFS má sjá á heimasíðu 
www.nfs.net.

Framkvæmdastjórinn þarf að:
•         hafa einlægan áhuga á að leiða og þróa starf samtaka sem lýtur félagspólitískri stjórn
•         hafa forsendur til að hafa yfirlit yfir þróunina í umhverfinu og skilgreina stefnumarkandi atriði sem hafa áhrif á verkalýðshreyfinguna
•         getað forgangsraðað verkefnum út frá heildarmyndinni, tekið ákvarðanir, dreift verkefnum og fylgt þeim eftir
•         hafa góða hæfileika til að hlusta eftir og virða afstöðu aðildarsamtakanna og leggja grunn að sameiginlegri afstöðu þeirra
•         veita innblástur, hvatningu og þróa samstarfsfólk sitt  til hagsbóta fyrir starfsumhverfið
•         hafa hæfileika til að fylkja starfsmönnum skrifstofunnar um markmið og forgangsröðun, vera bæði starfsfélagi og stjórnandi
•         vera með næma kostnaðarvitund og árangursmiðaður
•         geta miðlað markmiðum og forgangsröðun með skýrum hætti bæði innan samtakanna og út á við

Æskilegur bakgrunnur og ferill:
• umfangsmikil•reynsla af starfi samtaka stéttarfélaga
• reynsla af norrænu og alþjóðlegu samstarfi
• reynsla af starfsmannahaldi
• viðeigandi menntun, gjarnan meistaragráðu á háskólastigi
• hafa mjög gott vald á dönsku, norsku eða sænsku, sem er daglegt tungumál skrifstofunnar
• góð enskukunnátta og vald á öðru Evrópu tungumáli er kostur
• eiga gott með að tjá þig bæði í ræðu og riti

Persónulegir eiginleikar:
• vera næmur fyrir félagspólitískum straumum
• vera drífandi, skýr og búa yfir góðri samskiptafærni
• eiga gott með að umgangast annað fólk
• hafa aðgang að viðeigandi tengslaneti eða hæfileika til að mynda slíkt

Markmið og verkefni Norræna verkalýðssambandsins – NFS
Norræna verkalýðssambandið (NFS) er samstarfsvettvangur fyrir heildarsamtök launafólks á Norðurlöndunum. Aðild að NFS eiga sextán samtök sem saman standa af alþýðusamböndum, samtökum opinberra starfsmanna og samtaka háskólamanna á Norðurlöndunum. Þetta gerir NFS að samtökum yfir 9 milljón félagsmanna á öllum Norðurlöndunum. Mikilvægasta verkefni NFS er að tryggja náið samráð og samstarf milli aðildarsamtakanna. Samstarf þeirra snýst um að verja og treysta hagsmuni félagsmanna í víðum skilningi með því að skiptast á reynslu, hafa áhrif og vinna saman að einstaka málefnum.

Framtíðarsýn NFS er sjálfbær, samþættur og réttláttur vinnumarkaður fyrir alla. NFS vill því:
•         standa vörð um mannréttindi, sérstaklega réttindi launafólks og   stéttarfélaganna
•         efla norrænt, evrópskt og alþjóðlegt samstarf sem miðar að því að treysta stöðu og réttindi launafólks
•         leggja sitt af mörkunum til að þróa og efla norræna vinnumarkaðslíkanið, stuðla að atvinnu fyrir alla og sjálfbæra    atvinnuuppbyggingu.

 

 


Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?