Ótækt að skattalækkun leiði til aðhalds í þjónustu

Formannaráð fagnar auknum útgjöldum til barnabóta og lengingu fæðingarorlofs.

Mæta ætti tekjutapi ríkissjóðs vegna skattalækkana á tekjulægri hópa með því að auka skattheimtu af þeim sem hæstar tekjur hafa, með auðlindagjaldi og hærri fjármagnstekjuskatti, að mati formannaráðs BSRB.

Í ályktun formannaráðs, sem samþykkt var á fundi ráðsins í dag, er því fagnað að skattbyrði þeirra tekjulægstu lækki, eins og áformað er samkvæmt fjárlagafrumvarpi næsta árs. Formannaráðið lýsir þó áhyggjum af því að skattalækkunin hafi ekki verið fjármögnuð, en hún mun kosta ríkið um 21 milljarð á ári þegar hún er að fullu komin til framkvæmda.

„Formannaráð BSRB telur að mæta eigi því tekjutapi sem ríkissjóður verður fyrir vegna þessa með aukinni skattheimtu af þeim sem hæstar tekjur hafa, með auðlindagjaldi og hærri fjármagnstekjuskatti. Það er ótækt með öllu að tekjutapið leiði til niðurskurðar og aðhalds í opinberri þjónustu, sem mun leiða af sér lakari þjónustu við almenning og aukið álag á starfsfólk,“ segir í ályktun ráðsins.

Þá vill formannaráðið tryggja að aukin útgjöld til barnabóta skili sér í vasa foreldra. Ráðið vekur athygli á því að afgangur verður af fjárheimildum yfirstandandi árs þar sem skerðingarhlutföllin eru allt of lág. „Formannaráð BSRB krefst þess að hækkun skerðingarmarka verði umfram kjarasamningsbundnar launahækkanir svo aukið fé í þennan mikilvæga málaflokk skili sér sannarlega til barnafjölskyldna,“ segir í ályktuninni.

Þá fagnar formannaráðið því að lengja eigi fæðingarorlofið en kallar eftir því að lengingin skiptist jafnt milli foreldra. Þá telur ráðið mikilvægt að tryggja að hámarksgreiðslur hækki til samræmis við launaþróun og að greiðslur um eða undir lágmarkslaunum skerðist ekki.

Ályktun ráðsins um fjárlög ársins 2020 má lesa í heild sinni hér.


Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?